1
12
2
34

Informacje w mediach

Konserwacja czterech ksiąg metrykalnych

W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” (Posłańca Warmińskiego” ukazał się artykuł poświęcony ostatniej konserwacji archiwaliów. Zostały uratowane  cztery księgi metrykalne i przywrócono im wartość użytkową

Zdjęcia archiwalne na wystawie we Fromborku

Artykuł o zakończonym projekcie konserwacji ksiąg w „Posłańcu Warmińskim”