1
12
2
34

W 250. rocznicę zaboru Warmii 1772-2022

10 września 2022

Po 306 latach przynależności do Polski dominium warmińskie w 1772 r. zostało przemocą wcielone do państwa pruskiego. Jednak o zagrożeniu ze strony sąsiada było wiadomo dużo wcześniej. Przybierało ono różne formy. Dochodziło do konfliktów granicznych, narastały spory konfesyjne, do wojska pruskiego porywano mężczyzn (dalej jako załącznik pdf)

Pliki do pobrania: