1
12
2
34

Osoby do kontaktu

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, dyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Ks. dr Paweł Romański, wicedyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

adres e-mail: archiwum@archwarmia.pl

telefon 89/ 511 81 40