1
12
2
34

50-lecie stabilizacji polskich struktur Kościoła katolickiego na ziemiach zachodnich i północnych

26 czerwca 2022

Józef Drzazga biskupem warmińskim

28 czerwca 1972 r. papież Paweł VI na mocy bulli „Episcoporum Poloniae coetus” mianował bpa Józefa Drzazgę biskupem warmińskim. W dokumencie, oprócz zwyczajowych formuł watykańskich, pojawiło się odniesienie do ostatniego ordynariusza niemieckiego: „skoro już na skutek śmierci śp. czcigodnego brata Maksymiliana Kallera zawakował Kościół katedralny warmiński, ty czcigodny bracie, jako szczodrze obdarzony pobożnością, rozwagą i innymi przymiotami pasterskimi, możesz być przeznaczony do kierowania nim z wielkim pożytkiem wiernych, przeto naszą najwyższą i apostolską władzą, ciebie zwolnionego z tytularnej siedziby Sinando mianujemy biskupem Kościoła warmińskiego …”. Jeszcze tego samego dnia świątynia św. Jakuba w Olsztynie została podniesiona do godności prokatedry.

         Oficjalne objęcie diecezji warmińskiej nastąpiło w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Warmińskiej Kapituły Katedralnej 4 lipca tr. we Fromborku. Wówczas odczytano wspomniany dokument, a nowo mianowany biskup warmiński złożył wyznanie wiary. W okolicznościowych przemówieniach podkreślano szczególną rangę tego wydarzenia. Otóż po dwustu latach diecezja znów otrzymała biskupa Polaka. Ostatni był Ignacy Krasicki, który rządził diecezją w latach 1767–1795. Biskup Tomasz Wilczyński i przez siedem lat biskup Drzazga jedynie administrowali biskupstwem. 5 lipca nowo mianowany ordynariusz diecezji przesłał list do papieża Pawła VI z podziękowaniem za ostatnie decyzje i ustanowienie go biskupem rezydencjalnym oraz oddzielnie życzenia.

         W diecezji warmińskiej ustanowienie Józefa Drzazgi pełnoprawnym biskupem (rezydencjalnym) było wydarzeniem, na który czekano od dawna. Napisał zresztą o tym sam już w pierwszym liście do duchowieństwa i wiernych z 7 lipca ttr., w którym stwierdził: „Po raz pierwszy odzywam się do Was jako Biskup Warmiński. [...] Na mocy decyzji Ojca Świętego Pawła VI Diecezja nasza otrzymała w mojej osobie swego ordynariusza i została włączona do metropolii warszawskiej. Na tej podstawie staję w szeregu Biskupów Warmińskich jako pierwszy Polak od czasów Ignacego Krasickiego po dwuwiekowej przerwie”.