1
12
2
34

Udostępnianie

Zasady udostępniania zbiorów podano w regulaminie, z którym można zapoznać się w czytelni Archiwum i w załączniku. Informacje można również uzyskać drogą e-mail archiwum@archwarmia.pl i telefonicznie pod numerem 89/5118140 w godzinach urzędowania: 10.00-14.00.

W czytelni są udostępniane katalogi z wykazami posiadanych zbiorów. Informacje można również uzyskać za pośrednictwem e-mail archiwum@archwarmia.plformularza kontaktowego