1
12
2
34

Przed 400 laty, 21 października 1621 r., biskupem warmińskim został Jan Olbracht Waza

25 września 2021