1
12
2
34

30. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Olsztyna

28 maja 2021

W dniach 5-7 czerwca tr. obchodzimy 30. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Olsztynie. Zainteresowanych poznaniem tamtych wydarzeń odsyłam do artykułu pt. 532. Jan Paweł II w Olsztynie w 1991 r. Przygotowania do papieskiej pielgrzymki, przebieg, przesłanie oraz relacje lokalnych mediów, w: Papieskie pielgrzymki w PRL, red. Wojciech Polak, Jakub Kufla, Przemysław Ruchlewski, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2019, s. 305-334.

Pliki do pobrania: