1
12
2
34

Projekty do realizacji

W 2021 r. przewidziano m.in. konserwację poszytu zawierającego protokoły powizytacyjne z drugiej połowy XVIII w. z archiprezbiteratu pieniężeńskiego oraz kilku ksiąg korespondencji Warmińskiej Kapituły Katedralnej