1
12
2
34

Zasób

Zasób Archiwum sprzed 1945 r. składa się z akt:

  • kancelarii biskupiej
  • Warmińskiej Kapituły Katedralnej
  • kolegium wikariuszowskiego przy katedrze fromborskiej
  • parafialnych i metrykalnych
  • miejskich Braniewa i Fromborka


Zasób Archiwum po 1945 r. stanowią akta:

  • Kurii Biskupiej (od 1992 - Arcybiskupiej)
  • parafii
  • duplikaty ksiąg metrykalnych

Archiwum posiada też bogatą bibliotekę podręczną